Анонси

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО В БЪЛГАРИЯ

Биологичното земеделие допринася за повишаване стабилността на агроекосистемите, стремящо се към производството и потребяването на качествени и здравословни продукти, като същевременно ограничава до минимум внасянето на химични средства върху околната среда и биоразнообразието (Николова, Линкова, & Кръстева, 2016, стр. 334). Биологичното производство се разглежда като алтернатива за решаване на проблема с намаляване на биологичното разнообразие, обезлюдяването на населението в селата и с небалансираното регионално развитие. Нашата страна, като член на ЕС, който е една от найголемите политически, социални и икономически организации в световен мащаб, предоставя нови предизвикателства пред българското земеделие. Ето защо можем да кажем, че ако до приемането ни в ЕС основните фактори за развитие на земеделието са вътрешни, то след приемането ни в членство от важно значение върху развитието на българския аграрен сектор оказват и външни фактори, като: природна среда, климат, търговия, демографски промени, селски райони и регионално развитие и др. (Програма за приоритетите в развитието на българското земеделие в периода 2009–2013 г.). Потенциалът на биологичното земеделие съдейства за стабилното икономическо развитие на земеделските стопанства и има жизнено важно развитие на селските райони. Развитието на биологичното производство е акцент на аграрната политика, основана на първостепенната грижа за околната среда с цел съхраняване на природощадящо и икономически ефективно земеделско стопанство (Джабарова & Лулчева, 2012, стр. 40).

Линк: https://www.e-acadjournal.org/pdf/article-17-4-5.pdf

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

Настройките на„ бисквитките “на този уебсайт са настроени на режим „ „позволени бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране.

Затвори