Анонси

Национален план за развитие на биологичното земеделие в България в периода 2007–2013 г.

Биологичното земеделие и други интегрирани агроекологични дейности са конкретни практики, които пряко допринасят за устойчивото развитие на селските райони в България и страната като цяло. Те могат да доведат до стабилизиране на екосистемите, запазване и възстановяване на природните ресурси, развитие на селските райони и предотвратяване на процеса на изоставяне на земите. Установено е, че много малка част от земите в България са замърсени в миналото, а през последните 7–8 години не се установяват нови замърсявания. По-сериозен е проблемът с ерозията на почвите – процес, от който е засегната около три четвърти от територията на страната. Очакваното развитие на селскостопанското производство в резултат на прилагане на програмите и политиките на Европейския съюз (ЕС) в областта на селското стопанство може да доведе до интензифициране на производството, и съответно – до увреждане на почвите. Програма САПАРД на Европейската комисия и ползването на структурните фондовете след присъединяването на страната към ЕС са шанс за развитие на биологично селскостопанско производство и прилагането на екологосъобразни земеделски практики, водещи до опазване на почвеното плодородие в страната и създаване на екологично чистите земеделски земи.

Линк:https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/08/nacionalen_plan_2007_2013.pdf

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

Настройките на„ бисквитките “на този уебсайт са настроени на режим „ „позволени бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране.

Затвори