Анонси

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПОДХОДИ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Възможните начини за интегриране на Р България в европейското и световното стопанство са много, но най-оправдано от икономическа гледна точка е това да стане чрез изграждане на зелена икономика [1, с.196]. Нашата страна разполага с конкурентно предимствопред останалите – нисък натиск на икономиката, респективно човешката дейност върху природата [1, с.197]. Тези въпроси са от особена важност за развитието на земеделския сектор, отразяващ историческите и културните особености на даден регион и оказващ влияние върху производствената структура, и особено за биологичното производство, съчетаващо традиции и иновации, но и поглъщащо високи производствени разходи.

Практиките за учене през целия живот са обещаващ инструмент за насърчаване на иновациите в земеделието и спомагат за гъвкавостта на аграрния сектор. Професионалното обучение помага да се обхванат фермери, които по традиционните начини (записване на висше образование напр.) трудно биха били достигнати. Ученето през целия живот помага да се придобие квалификация, допълнителни познания и опит.

Линк: https://dlib.uni-svishtov.bg/bitstream/handle/10610/3027/n55_388_tom1_Konf_80%20tom%201.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Продължавайки да използвате сайта, Вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

Настройките на„ бисквитките “на този уебсайт са настроени на режим „ „позволени бисквитки “, за да ви осигурят възможно най-доброто сърфиране.

Затвори