Младите предприемачи / мениджъри на еко-ферми трябва да бъдат снабдени с насоки, за да могат да провеждат признаването на предходен обучителен опит и за да могат да провеждат по-нататъшни схеми за обучение на работното място и менторинг програма за валидиране на тези знания, умения и компетентности.